Dịch vụ Digital Marketing


Chúng tôi chuyên nhận làm dịch vụ digital marketing cho khách hàng với nhiều gói quảng cáo khác nhau.

 

QUẢNG CÁO FACEBOOK TRỌN GÓI

Quảng Cáo Facebook Gói 3 triệu/tháng :

- Tiếp cận trên : 16,000 người

- Tương tác trên : 800 người

- Bài viết được thay đổi : 2 bài

- Chọn khu vực, độ tuổi, sở thích, chức danh

Quảng Cáo Facebook Gói 4 triệu/tháng :

- Tiếp cận trên : 24,000 người

- Tương tác trên : 1,200 người

- Bài viết được thay đổi : 3 bài

- Chọn khu vực, độ tuổi, sở thích, chức danh

Quảng Cáo Facebook Gói 6 triệu/tháng :

- Tiếp cận trên : 36,000 người

- Tương tác trên : 1,800 người

- Bài viết được thay đổi : 4 bài

- Chọn khu vực, độ tuổi, sở thích, chức danh

Quảng Cáo Facebook Gói 8 triệu/tháng :

- Tiếp cận trên : 52,000 người

- Tương tác trên : 2,400 người

- Bài viết được thay đổi : 5 bài

- Chọn khu vực, độ tuổi, sở thích, chức danh

QUẢNG CÁO FACEBOOK CHẠY THUÊ

Giá 1 triệu/ tháng :

– Ngân sách chạy dưới 5 triệu / tháng
– 1 tháng viết hoặc đổi không quá 2 bài
– Dựa trên thông tin bên A cung cấp, Bên B tự viết bài, tự up hình ảnh và tự chỉnh đối tượng quảng cáo sao cho hiệu quả nhất.

Giá 1,5 triệu/ tháng :

– Ngân sách chạy dưới 10 triệu / tháng
– 1 tháng viết hoặc đổi không quá 2 bài
– Dựa trên thông tin bên A cung cấp, Bên B tự viết bài, tự up hình ảnh và tự chỉnh đối tượng quảng cáo sao cho hiệu quả nhất.

Giá 2,5 triệu/ tháng :

– Ngân sách chạy 10 đến 15 triệu / tháng
– 1 tháng viết hoặc đổi không quá 3 bài
– Dựa trên thông tin bên A cung cấp, Bên B tự viết bài, tự up hình ảnh và tự chỉnh đối tượng quảng cáo sao cho hiệu quả nhất.

Giá 3,5 triệu/ tháng :

– Ngân sách chạy 15 đến 25 triệu / tháng
– 1 tháng viết hoặc đổi không quá 5 bài
– Dựa trên thông tin bên A cung cấp, Bên B tự viết bài, tự up hình ảnh và tự chỉnh đối tượng quảng cáo sao cho hiệu quả nhất.

Giá 5 triệu/ tháng :

– Ngân sách chạy 25 đến 50 triệu / tháng
– 1 tháng viết hoặc đổi không quá 8 bài
– Dựa trên thông tin bên A cung cấp, Bên B tự viết bài, tự up hình ảnh và tự chỉnh đối tượng quảng cáo sao cho hiệu quả nhất.
– 
Đối tượng khách hàng : chọn 5 điều kiện kết hợp :
+Giới tính
+Khu vực
+Độ tuổi
+Sở thích
+Chức danh

Bên B sẽ soạn và viết bài lên Fanpage của bên A và chỉnh quảng cáo trực tiếp trên tài khoản quảng cáo của bên A

 

QUẢNG CÁO FACEBOOK THEO LƯỢT CLICK

 

Quảng cáo Facebook trỏ về đường link hoặc đường link download ứng dụng

 

- Giá 3 triệu 1 tháng = tối thiểu 600 lượt nhấp / tháng

- Giá 4 triệu 1 tháng = tối thiểu 800 lượt nhấp / tháng

- Giá 5 triệu 1 tháng = tối thiểu 1100 lượt nhấp / tháng

- Giá 6 triệu 1 tháng = tối thiểu 1400 lượt nhấp / tháng

 

QUẢNG CÁO FACEBOOK THEO DATA KHÁCH HÀNG

 

==> Đối tượng khách hàng : chọn 5 điều kiện kết hợp :

+Giới tính
+Khu vực
+Độ tuổi
+Sở thích
+Chức danh

Chúng tôi sẽ soạn và viết bài lên Fanpage của bạn để chạy quảng cáo:

Với giá 3.000.000 Vnđ/tháng – Bài viết của bạn sẽ được :

- Lượt tiếp cận (view) : tối thiểu 5,000 người (tiếp cận trên 5,000 người cũng không phát sinh phí)
- Lượt khách hàng đăng ký dịch vụ tối thiểu từ 15 người trở lên

Với giá 6.000.000 Vnđ/tháng – Bài viết của bạn sẽ được :

- Lượt tiếp cận (view) : tối thiểu 12,000 người (tiếp cận trên 12,000 người cũng không phát sinh phí)
- Lượt khách hàng đăng ký dịch vụ tối thiểu từ 32 người trở lên

 

QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS

Quảng Cáo Adwords Gói 4 triệu/tháng

Số từ khóa : 5 từ
Mẫu quảng cáo : 10 mẫu
Tiện ích mở rộng: cuộc gọi, chú thích…
Khung thời gian: 8g sáng – 9g tối
Minh bạch ngân sách quảng cáo
Áp dụng hệ thống chống click ảo

Quảng Cáo Adwords Gói 8 triệu/tháng

Số từ khóa : 10 từ
Mẫu quảng cáo : 20 mẫu
Tiện ích mở rộng: cuộc gọi, chú thích…
Khung thời gian: 8g sáng – 9g tối
Minh bạch ngân sách quảng cáo
Áp dụng hệ thống chống click ảo

Quảng Cáo Adwords Gói 10 triệu/tháng

Số từ khóa : 15 từ
Mẫu quảng cáo : 30 mẫu
Tiện ích mở rộng: cuộc gọi, chú thích…
Khung thời gian: 8g sáng – 9g tối
Minh bạch ngân sách quảng cáo
Áp dụng hệ thống chống click ảo

 

QUẢNG CÁO YOUTUBE

Quảng Cáo Youtube Gói 3 triệu/tháng

Số người xem dưới 5 giây : khoảng 63,000 người
Số người xem trên 15 giây: trên 18,000 người
Số người nhấp vào link : khoảng 18,000 người
Chọn giới tính, khu vực, độ tuổi, sở thích, thiết bị, thời gian phân phối

Quảng Cáo Youtube Gói 4 triệu/tháng

Số người xem dưới 5 giây : khoảng 84,000 người
Số người xem trên 15 giây: trên 24,000 người
Số người nhấp vào link : khoảng 24,000 người
Chọn giới tính, khu vực, độ tuổi, sở thích, thiết bị, thời gian phân phối

Quảng Cáo Youtube Gói 6 triệu/tháng

Số người xem dưới 5 giây : khoảng 126,000 người
Số người xem trên 15 giây: trên 39,000 người
Số người nhấp vào link : khoảng 39,000 người
Chọn giới tính, khu vực, độ tuổi, sở thích, thiết bị, thời gian phân phối

Quảng Cáo Youtube Gói 8 triệu/tháng

Số người xem dưới 5 giây : khoảng 168,000 người
Số người xem trên 15 giây: trên 52,000 người
Số người nhấp vào link : khoảng 52,000 người
Chọn giới tính, khu vực, độ tuổi, sở thích, thiết bị, thời gian phân phối

 

QUẢNG CÁO ZALO

Thời gian quảng cáo được tính là 1 tháng hoặc được tính theo số lượng cam kết bên dưới tùy theo điều kiện nào đến trước.

Quảng Cáo Zalo Gói 3 triệu/tháng

Số người nhấp vào quảng cáo : trên 1.280
Số người tiếp cận : khoảng 128.000
Tạo trang Zalo Official Account miễn phí
Khách hàng: chọn khu vực, độ tuổi, giới tính
Chọn link truy cập khi nhấp vào QC

Quảng Cáo Zalo Gói 4 triệu/tháng

Số lượng nhấp vào quảng cáo : trên 1.642
Số lượt tiếp cận : khoảng 187.733
Tạo trang Zalo Official Account miễn phí
Khách hàng: chọn khu vực, độ tuổi, giới tính
Chọn link truy cập khi nhấp vào QC

Quảng Cáo Zalo Gói 5 triệu/tháng

Số lượt nhấp vào quảng cáo : trên 2.507
Số lượt tiếp cận : khoảng 258.133
Tạo trang Zalo Official Account miễn phí
Khách hàng: chọn khu vực, độ tuổi, giới tính
Chọn link truy cập khi nhấp vào QC

QUẢNG CÁO ZALO CHẠY THUÊ

Giá 1.5 triệu/ tháng :

– Ngân sách chạy dưới 5 triệu / tháng
– 1 tháng viết hoặc đổi không quá 2 mẫu quảng cáo
– Dựa trên thông tin khách hàng cung cấp, chúng tôi tự thiết kế mẫu quảng cáo, tự viết bài, tự up 12 hình ảnh sản phẩm và tự chỉnh đối tượng quảng cáo sao cho hiệu quả nhất.

Giá 2 triệu/ tháng :

– Ngân sách chạy dưới 8 triệu / tháng
– 1 tháng viết hoặc đổi không quá 2 mẫu quảng cáo
– Dựa trên thông tin khách hàng cung cấp, chúng tôi tự thiết kế mẫu quảng cáo, tự viết bài, tự up 12 hình ảnh sản phẩm và tự chỉnh đối tượng quảng cáo sao cho hiệu quả nhất.

Giá 3 triệu/ tháng :

– Ngân sách chạy 10 đến 15 triệu / tháng
– 1 tháng viết hoặc đổi không quá 3 mẫu quảng cáo
– Dựa trên thông tin khách hàng cung cấp, chúng tôi tự thiết kế mẫu quảng cáo, tự viết bài, tự up 15 hình ảnh sản phẩm và tự chỉnh đối tượng quảng cáo sao cho hiệu quả nhất.

Giá 4 triệu/ tháng :

– Ngân sách chạy 15 đến 25 triệu / tháng
– 1 tháng viết hoặc đổi không quá 5 mẫu quảng cáo
– Dựa trên thông tin khách hàng cung cấp, chúng tôi tự thiết kế mẫu quảng cáo, tự viết bài, tự up 18 hình ảnh sản phẩm và tự chỉnh đối tượng quảng cáo sao cho hiệu quả nhất.

Giá 6 triệu/ tháng :

– Ngân sách chạy 25 đến 50 triệu / tháng
– 1 tháng viết hoặc đổi không quá 8 mẫu quảng cáo
– Dựa trên thông tin khách hàng cung cấp, chúng tôi tự thiết kế mẫu quảng cáo, tự viết bài, tự up 18 hình ảnh sản phẩm và tự chỉnh đối tượng quảng cáo sao cho hiệu quả nhất.

Thông tin chung :

Tạo trang Zalo Official Account miễn phí
Khách hàng: chọn khu vực, độ tuổi, giới tính
Chọn link truy cập khi nhấp vào QC

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG DONET
Địa chỉ: Khu CN Hạp Lĩnh, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
Mã số thuế : 2300943746
Phone: 0888.056.983
Zalo : 0984042138

 

Đang xử lý...